บ้านชีวา Special Promotion

บ้านชีวา Projects

 

บ้านชีวา 3 ราชบุรี

โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
บนทำเล หมู่ 2 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ราคาเริ่มต้น1.7 ล้านบาท 

 

 

บ้านชีวา 2 ราชบุรี

โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
บนทำเล หมู่ 2 ต.หลุมดิน ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ราคาเริ่มต้น1.5 ล้านบาท