บ้านชีวา Special Promotion

บ้านชีวา Projects

บ้านชีวาเรสซิเด้นซ์ ราชบุรี

โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
บนทำเล หมู่ 13 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ราคาเริ่มต้น 2.8 ล้านบาท 


บ้านชีวาทาวน์ ราชบุรี

โครงการทาวน์โฮม 1 ชั้น และ 2 ชั้น
บนทำเล หมู่ 13 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ราคาเริ่มต้น 9 แสนบาท 


บ้านชีวา Home ราชบุรี

โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 1 ชั้น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ราคาเริ่มต้น 1.6 ล้านบาท